pob arf

Croeso i'r siop i brynu sigaréts electronig !

Cyfundeb

|

Arbed

Medi 2023

image 4A yw sigaréts electronig tafladwy niweidiol?

Beth yw cetris sigaréts electronig ?

Tarddiad a datblygiad cetris sigaréts electronig Gyda datblygiad cyflym technoleg, mae'r sigarét electronig wedi disodli'r sigarét traddodiadol yn raddol, a'r cetris sigaréts electronig, fel elfen hanfodol o'r sigarét electronig, daeth yn ganolbwynt sylw. Y cetris sigaréts electronig, a elwir hefyd cetris, yn ddyfais …

Beth yw cetris sigaréts electronig ? Darllen mwy »

image 1Sut i wefru sigarét electronig tafladwy Randm Tornado 7000

Sut i gael gwared ar staeniau hylif e-sigaréts ?

Mae'r sigarét electronig wedi dod yn rhan annatod o fywyd modern, ond mae'n dod â phroblem staeniau hylif sigaréts electronig. Gall y marciau ystyfnig hyn fod yn rhwystredig, ond yn ffodus, mae gennym rai awgrymiadau a thriciau i'ch helpu i gael gwared ar y staeniau ystyfnig hynny yn hawdd. P'un a ydych yn gweithio ar dasgau …

Sut i gael gwared ar staeniau hylif e-sigaréts ? Darllen mwy »

delwedd 67A all sigaréts electronig wneud i chi fagu pwysau ?

A all sigaréts electronig wneud ichi fagu pwysau? ?

Gyda datblygiad cymdeithas a chynnydd technolegol, E-sigarét, fel dewis amgen i dybaco traddodiadol, yn raddol yn dod i mewn i fywydau beunyddiol pobl. Fodd bynnag, mae cwestiynau wedi dod i'r amlwg ynghylch a yw e-sigaréts yn gysylltiedig â phwysau cynyddol. Bydd yr erthygl hon yn cymryd golwg fanwl …

A all sigaréts electronig wneud ichi fagu pwysau? ? Darllen mwy »

123L'inhalation Directe vs. Anadlu Anuniongyrchol

L’inhalation Direct vs. Anadlu Anuniongyrchol

Pan fyddwn yn archwilio byd anwedd, un o'r penderfyniadau hollbwysig y mae'n rhaid i ni ei wneud yw pa ddull anadlu sydd orau gennym. Mae dau opsiwn ar gael i ni : anadliad uniongyrchol (DL) ac anadliad anuniongyrchol (MTL). Yn yr erthygl hon, byddwn yn plymio'n ddwfn i'ch helpu i ddeall y gwahaniaethau rhwng y ddwy dechneg hyn …

L’inhalation Direct vs. Anadlu Anuniongyrchol Darllen mwy »

delwedd 66Diogelwch sigaréts electronig : ydy'r ffrwydradau yn real ?

Diogelwch sigaréts electronig : ydy'r ffrwydradau yn real ?

Mae sigaréts electronig wedi dod yn boblogaidd iawn yn y blynyddoedd diwethaf, ond mae angen trafod cwestiwn pwysig : a all sigaréts electronig ffrwydro ? Bydd yr erthygl hon yn edrych yn fanwl ar achosion ffrwydradau e-sigaréts a sut i osgoi sefyllfaoedd o'r fath. Byddwn hefyd yn rhannu'r brandiau e-sigaréts mwyaf diogel, …

Diogelwch sigaréts electronig : ydy'r ffrwydradau yn real ? Darllen mwy »

delwedd 65Cyfrif pwff o sigarét electronig untro : Beth maen nhw'n ei olygu ?

Cyfrif pwff sigaréts electronig tafladwy : Beth maen nhw'n ei olygu ?

Os ydych chi eisoes wedi archwilio byd caffael beiros vape tafladwy, yn ddiau rydych wedi dod ar draws y cyfri pwff dirgel. P'un a yw'n addurno'r label e-sigaréts neu'n aros yn gain yn nhrafodaeth ar-lein y cynnyrch, cyfrif pwff yn gyson. A dweud y gwir, mae hyn yn nodwedd …

Cyfrif pwff sigaréts electronig tafladwy : Beth maen nhw'n ei olygu ? Darllen mwy »

delwedd 63Gall sigaréts electronig tafladwy ddod i ben ?

A all e-sigaréts tafladwy ddod i ben ?

Cyn archwilio gyda'n gilydd a all sigaréts electronig untro ddod i ben, yn gyntaf mae angen inni ddeall beth yw sigarét electronig untro a sut mae'n gweithio. Mae sigarét electronig tafladwy yn ddyfais electronig gymharol newydd, sy'n wahanol iawn i sigaréts electronig traddodiadol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn manylu ar strwythur sigaréts electronig tafladwy, eu hyd …

A all e-sigaréts tafladwy ddod i ben ? Darllen mwy »

image 60Comment prendre soin d'une cigarette électronique jetable

Sut i ofalu am sigarét electronig tafladwy

Yn y byd heddiw, Mae sigaréts electronig tafladwy wedi ennill poblogrwydd aruthrol oherwydd eu hymarferoldeb a'u rhwyddineb defnydd. P'un a ydych chi'n anweddwr profiadol neu'n dechrau arni, Gall gwybod sut i ofalu'n iawn am eich e-sigarét tafladwy wella'ch profiad anweddu yn sylweddol a sicrhau bod eich dyfais …

Sut i ofalu am sigarét electronig tafladwy Darllen mwy »

image 56Sut dylai dechreuwr ddewis ei e-hylif ar gyfer sigarét electronig ?

Sut y dylai dechreuwr ddewis ei e-hylif sigaréts electronig ?

Mae e-sigaréts wedi dod yn opsiwn poblogaidd i'r rhai sydd am roi'r gorau i ysmygu neu leihau eu defnydd o dybaco. Ar gyfer dechreuwyr, gall fod yn ddryslyd dewis yr e-hylif cywir o'r llu o opsiynau sydd ar gael ar y farchnad. Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich arwain trwy'r broses o …

Sut y dylai dechreuwr ddewis ei e-hylif sigaréts electronig ? Darllen mwy »

image 52Peut-on sentir l'odeur de la vapeur d'une cigarette électronique ?

Allwch chi arogli'r anwedd o sigarét electronig? ?

Yn yr oes ddigidol heddiw, mae'r sigarét electronig wedi dod yn ddewis arall i lawer o bobl sydd am roi'r gorau i ysmygu. Fodd bynnag, i'r rhai sy'n poeni a yw arogl eu hanwedd yn amlwg, y cwestiwn allweddol yw hyn : allwch chi arogli'r anwedd o sigarét electronig ? Yn yr erthygl hon, …

Allwch chi arogli'r anwedd o sigarét electronig? ? Darllen mwy »

image 50Ydy e-sigaréts yn gwneud eich dannedd yn felyn? ?

A yw e-sigaréts yn achosi dannedd i droi'n felyn? ?

Yn yr ymchwil am ddewis arall iachach i sigaréts traddodiadol, sigaréts electronig, a elwir yn gyffredin e-sigaréts, wedi ennill poblogrwydd dros y blynyddoedd. Mae'r dyfeisiau hyn yn aml yn cael eu cyflwyno fel dewis mwy diogel yn lle ysmygu, gyda chynigwyr yn amlygu eu buddion posibl megis llai o gysylltiad â chemegau niweidiol a …

A yw e-sigaréts yn achosi dannedd i droi'n felyn? ? Darllen mwy »

image 44Beth am ddefnyddio sigarét electronig cyn cysgu ?

Beth am ddefnyddio sigarét electronig cyn cysgu ?

Mae cwsg da yn hanfodol ar gyfer cynnal iechyd corfforol a meddyliol. Fodd bynnag, gall defnyddio sigarét electronig gyda'r nos amharu ar eich amser i syrthio i gysgu ac ansawdd eich cwsg. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio effaith e-sigaréts ar gwsg ac yn darparu rhai awgrymiadau ar gyfer gwella cwsg. Y rhesymau …

Beth am ddefnyddio sigarét electronig cyn cysgu ? Darllen mwy »

image 41Pourquoi ai-je de l'e-liquide dans la bouche en vapotant et comment puis-je l'empêcher ?

Pam ydw i'n cael e-hylif yn fy ngheg wrth anweddu a sut alla i ei atal ?

Y profiad anweddu, p'un a ydych yn ddechreuwr neu'n frwd, weithiau gall gael ei difetha gan broblem gyffredin : amlyncu e-hylif yn ddamweiniol. Mae gan y cyfarfyddiad annymunol hwn y potensial i darfu ar y boddhad cyffredinol a ddeillia o anwedd. Yn ffodus, mae yna strategaethau i osgoi'r broblem hon. Gadewch i ni archwilio'r rhesymau dros …

Pam ydw i'n cael e-hylif yn fy ngheg wrth anweddu a sut alla i ei atal ? Darllen mwy »

image 31Allwch chi ddod â sigaréts electronig tafladwy ar awyren ?

Allwch chi ddod ag e-sigaréts tafladwy ar awyren ?

Bydd unrhyw anwedd sy'n gorfod teithio yn meddwl tybed ar ryw adeg a yw'n bosibl dod ag e-sigaréts tafladwy ar awyren i Ffrainc a thrwy ddiogelwch TSA.. Ond beth am sigaréts electronig tafladwy?, yn enwedig y Tornado Randm 7000 ? Y newyddion da, yw y gallwch chi …

Allwch chi ddod ag e-sigaréts tafladwy ar awyren ? Darllen mwy »

image e1694765019497Sut i ddewis eich sigarét electronig gyntaf sy'n addas i chi ?

Y Tornado RandM Vape tafladwy 7000 : Canllaw a Llawlyfr Defnyddiwr Cyflawn

Y vape tafladwy Tornado RandM 7000 yn ddiamau wedi cerfio lle rhyfeddol iddo'i hun yn y diwydiant anweddu, gan swyno dychymyg selogion o bob cefndir. Mae cipolwg syml ar y ddyfais arloesol hon yn gadael argraffnod annileadwy, gan ein gwahodd i ymchwilio i’w gymhlethdodau a darganfod hanfod ei boblogrwydd. Ym maes anwedd tafladwy …

Y Tornado RandM Vape tafladwy 7000 : Canllaw a Llawlyfr Defnyddiwr Cyflawn Darllen mwy »

image 30Pam mae dewis anwedd yn curo sigaréts : Buddion iechyd

Pam mae dewis anwedd yn curo sigaréts : Buddion iechyd

Ydych chi wedi ceisio rhoi'r gorau i ysmygu heb lwyddiant? ? Efallai eich bod wedi rhoi cynnig ar gwm, y clytiau, neu hyd yn oed y dull stopio sydyn, ond nid ymddengys fod yr un o honynt yn cynnyg ymwared. Mae sigaréts yn welw o gymharu ag anwedd o ran iechyd ; gall fodloni eich dymuniadau …

Pam mae dewis anwedd yn curo sigaréts : Buddion iechyd Darllen mwy »

delwedd 29 Sigarét electronig untro neu y gellir ei hailwefru : pa un sydd well ?

Sigarét electronig untro neu y gellir ei hailwefru : pa un sydd well ?

Dros y degawd diwethaf, Daeth sigaréts electronig yn boblogaidd yn gyflym fel dewis amgen i ysmygu. Mae dau fath o ddyfeisiau sigaréts electronig yn bennaf : sigaréts electronig tafladwy a sigaréts electronig bach y gellir eu hailwefru. Mae e-sigaréts tafladwy yn sigaréts electronig bach, rhad, cludadwy y dylid eu taflu unwaith …

Sigarét electronig untro neu y gellir ei hailwefru : pa un sydd well ? Darllen mwy »

delwedd 28 Datblygiad sigaréts electronig tafladwy

Datblygiad sigaréts electronig tafladwy

Mae sigaréts electronig tafladwy wedi dod yn farchnad fawr yn y diwydiant sigaréts electronig heddiw. Mae mwy o bobl yn troi at e-sigaréts tafladwy o gymharu â systemau mwy cymhleth y gorffennol, ac y mae hyn yn hawdd ei ddeall. O'i gymharu â setiau e-sigaréts eraill roedden ni'n arfer eu gweld, …

Datblygiad sigaréts electronig tafladwy Darllen mwy »

delwedd 26Sut i fwynhau'r sigarét electronig

Sut i fwynhau sigaréts electronig

Mae'r sigarét electronig yn caniatáu ichi fwyta nicotin trwy fewnanadlu anwedd hylif, gan gynnig dewis arall sy'n lleihau'r defnydd o dybaco. Mae hefyd yn caniatáu ichi bersonoli'r profiad anwedd trwy ddewis gwahanol fodelau o sigaréts electronig a blasau anwedd.. Mae llawer o bobl hyd yn oed yn defnyddio sigaréts electronig fel cymorth …

Sut i fwynhau sigaréts electronig Darllen mwy »

delwedd 17Allwch chi ddefnyddio sigarét electronig yn y swyddfa?

Allwch chi ddefnyddio sigarét electronig yn y swyddfa?

Wrth i ddechrau'r flwyddyn ysgol agosáu, efallai y byddwch yn barod i ddechrau gyrfa newydd mewn cwmni newydd. Ar hyn o bryd, efallai y byddwch chi'n meddwl tybed a fyddwch chi'n gallu defnyddio e-sigarét yn yr amgylchedd gwaith newydd, fel y gwnaethoch o'r blaen. Er bod cyfyngiadau ar y defnydd o sigaréts electronig yn …

Allwch chi ddefnyddio sigarét electronig yn y swyddfa? Darllen mwy »

image 14 O ba oedran allwch chi ddefnyddio sigaréts electronig ?

O ba oedran allwch chi ddefnyddio sigaréts electronig? ?

Yn Ffrainc, mae oedran defnyddio sigaréts electronig yn bwnc dadleuol. Gyda phoblogeiddio sigaréts electronig ar y farchnad, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, mae swyddogion y llywodraeth a swyddogion iechyd y cyhoedd wedi ceisio cymryd camau i gyfyngu ar fynediad a defnydd i blant dan oed yn gyson. Oedran ysmygu sigaréts …

O ba oedran allwch chi ddefnyddio sigaréts electronig? ? Darllen mwy »

DC8C6E66 734C 49d0 920F 0598AF93DD97Ysmygu sigaréts electronig yn y car : Beth yw'r risgiau ?

Ysmygu sigaréts electronig yn y car : Beth yw'r risgiau ?

Yn ôl y data diweddaraf gan Weinyddiaeth Iechyd Cyhoeddus Ffrainc, mae bron ar hyn o bryd 15 miliwn o ysmygwyr yn Ffrainc, peidiwch 3 miliwn o ddefnyddwyr sigaréts electronig. I rai pobl, mae'n ymddangos bod ysmygu yn hollbresennol, hyd yn oed mewn ceir. Ond a oes unrhyw reolau penodol ynglŷn â hyn ? Ydy e …

Ysmygu sigaréts electronig yn y car : Beth yw'r risgiau ? Darllen mwy »

image 10Connaissance de l'huile de cigarette électronique

Gwybodaeth am olew sigaréts electronig

Olew sigaréts electronig, fel enaid a chraidd sigaréts electronig, yn elfen allweddol o sigaréts electronig, sy'n siapio blas cynnyrch a phrofiad y defnyddiwr terfynol yn uniongyrchol. FELLY, beth ydych chi'n ei wybod am olew sigaréts electronig ? Yna byddwn yn trafod rhai agweddau allweddol ar e-sudd. Blasau e-hylif : Wedi'i rannu'n gyffredinol yn …

Gwybodaeth am olew sigaréts electronig Darllen mwy »

delwedd 3Amddiffyn Eich Gwddf : Prévenir l'Irritation de la Gorge due à la Cigarette Électronique

Amddiffyn Eich Gwddf : Atal Llid Gwddf o Sigaréts Electronig

Casgliad Mae'r sigarét electronig wedi dod yn ddewis amgen poblogaidd i sigaréts traddodiadol, mae llawer o bobl yn mwynhau'r amrywiaeth o flasau a llai o risgiau iechyd cysylltiedig. Fodd bynnag, fel unrhyw weithgaredd sy'n cynnwys anadlu sylweddau, weithiau gall sigaréts electronig achosi cosi gwddf. Eich bod chi …

Amddiffyn Eich Gwddf : Atal Llid Gwddf o Sigaréts Electronig Darllen mwy »

image 2PAM YDYCH CHI'N POSIO WRTH DDEFNYDDIO SIGARÉT ELECTRONIG ?

PAM YDYCH CHI'N PWYSIO WRTH DDEFNYDDIO SIGARÉT ELECTRONIG ?

Mae sawl rheswm pam y gallech besychu wrth ddefnyddio e-sigarét, yn arbennig atomizer sigaréts electronig difrodi neu ddiffygiol, cyfluniad anghywir eich dyfais sigaréts electronig, e-hylif o ansawdd gwael, lefelau uchel o nicotin neu glycol propylen (PG), a defnydd anghywir o dechneg anadlu …

PAM YDYCH CHI'N PWYSIO WRTH DDEFNYDDIO SIGARÉT ELECTRONIG ? Darllen mwy »

Cert Siopa