pob arf

Croeso i'r siop i brynu sigaréts electronig !

Cyfundeb

|

Arbed

Hydref 2023

image 95Guide d'étiquette pour les cigarettes électroniques lors des fêtes avec des non-fumeurs

Canllaw Etiquette ar gyfer E-Sigaréts mewn Partïon â Phobl nad ydynt yn Ysmygu

Rydych chi'n smygwr angerddol o fyw, ac rydych bellach wedi cael gwahoddiad i fynychu parti a gynhelir gan ffrind nad yw'n ysmygu. Yn wahanol i gynulliadau o ysmygwyr, ni welwch amrywiaeth o ddyfeisiadau e-sigaréts a chystadlaethau pwffian yma. Rhaid i chi aros yn gynnil yn hyn o beth …

Canllaw Etiquette ar gyfer E-Sigaréts mewn Partïon â Phobl nad ydynt yn Ysmygu Darllen mwy »

delwedd 92 Trawsnewid llyfn : Y dewis craff i newid o sigaréts electronig i sigaréts electronig

Pontio llyfn : Y dewis craff i newid o sigaréts electronig i sigaréts electronig

Mae'r newid o sigaréts traddodiadol i sigaréts electronig yn benderfyniad synhwyrol, Mae hyn nid yn unig yn golygu eich bod yn dewis ffordd o fyw llawer iachach, ond hefyd eich bod yn mynd i fyd creadigol sy'n gyfoethog mewn blasau o sigaréts electronig, caniatáu i chi bersonoli eich profiad ysmygu yn llawn. Fodd bynnag, …

Pontio llyfn : Y dewis craff i newid o sigaréts electronig i sigaréts electronig Darllen mwy »

image 89L'utilisation de la cigarette électronique dans les bars et les discothèques : a yw'n gyfreithlon ac yn ddiogel ?

Y defnydd o sigaréts electronig mewn bariau a chlybiau nos : a yw'n gyfreithlon ac yn ddiogel ?

Y blynyddoedd diweddaf hyn, mae sigaréts electronig wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd. Mae'n cael ei hyrwyddo fel ffordd fwy diogel o ysmygu a all helpu ysmygwyr i roi'r gorau i ysmygu neu o leiaf leihau eu dibyniaeth ar sigaréts traddodiadol. Fodd bynnag, cwestiwn cyffredin yw a yw'n gyfreithlon ac yn ddiogel …

Y defnydd o sigaréts electronig mewn bariau a chlybiau nos : a yw'n gyfreithlon ac yn ddiogel ? Darllen mwy »

delwedd 85En Ffrainc, ar ba oedran allwch chi ddefnyddio sigarét electronig ?

Yn Ffrainc, ar ba oedran allwch chi ddefnyddio sigarét electronig ?

Mae Ffrainc bob amser wedi bod yn amddiffynwr brwd o bolisïau iechyd a rheoli tybaco.. Yn y cyd-destun hwn, mae'r rheoliad ar sigaréts electronig yn Ffrainc bob amser wedi bod o ddiddordeb mawr. Os ydych chi'n ystyried defnyddio sigarét electronig yn Ffrainc, mae'n hanfodol deall deddfwriaeth Ffrainc sy'n rheoli sigaréts …

Yn Ffrainc, ar ba oedran allwch chi ddefnyddio sigarét electronig ? Darllen mwy »

delwedd 84 Sigarét electronig : Offeryn i roi'r gorau i ysmygu ?

Sigarét electronig : Offeryn i roi'r gorau i ysmygu ?

E-sigarét, fel cynnyrch cymharol newydd, wedi ennyn cryn ddiddordeb ym maes rheoli tybaco yn y blynyddoedd diwethaf. Mae barn ar allu e-sigaréts i helpu i roi'r gorau i ysmygu yn amrywio, ac mae llawer o bryderon. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio effeithiolrwydd …

Sigarét electronig : Offeryn i roi'r gorau i ysmygu ? Darllen mwy »

image 80 Sut mae e-sigaréts tafladwy wedi dod yn boblogaidd ymhlith ysmygwyr yn Ewrop 2023 ?

Sut enillodd e-sigaréts tafladwy boblogrwydd ymhlith ysmygwyr yn Ewrop yn 2023 ?

Yn y gymdeithas heddiw, mae e-sigaréts tafladwy yn denu mwy a mwy o ysmygwyr yn Ewrop ar gyflymder anhygoel o gyflym. Cefnogir y duedd hon gan lawer o resymau, o hygludedd i amrywiaeth brand, trwy'r ystod eang o flasau sydd ar gael. Fel gwefan sy'n canolbwyntio ar …

Sut enillodd e-sigaréts tafladwy boblogrwydd ymhlith ysmygwyr yn Ewrop yn 2023 ? Darllen mwy »

image 78Pa mor hir mae'n ei gymryd i ailwefru sigarét electronig tafladwy Elf Bar ?

Pa mor hir mae'n ei gymryd i ailwefru sigarét electronig tafladwy Elf Bar ?

Mae ysmygwyr sy'n ceisio atebion llai niweidiol yn parhau i ddod i'r amlwg, ac mae cynnydd sigaréts electronig wedi newid y sefyllfa. Ymhlith llawer o opsiynau, mae'r sigarét electronig tafladwy yn arbennig o boblogaidd oherwydd ei ymarferoldeb a'i hawdd i'w ddefnyddio. Fel cynrychiolydd amlwg yn y farchnad sigaréts electronig tafladwy, l'Elf …

Pa mor hir mae'n ei gymryd i ailwefru sigarét electronig tafladwy Elf Bar ? Darllen mwy »

delwedd 72Y Bar ELF aildrydanadwy tafladwy - est-ce l'e-cigarette idéale pour les débutants ?

Y Bar ELF aildrydanadwy tafladwy – Ai dyma'r e-sigarét delfrydol ar gyfer dechreuwyr? ?

Mae sigaréts electronig wedi dod yn ddewis arall poblogaidd i ysmygu traddodiadol, a gall yr amrywiaeth o ddyfeisiadau sydd ar gael ar y farchnad fod yn llethol i ddechreuwyr. Brand a gydnabyddir yn eang yw Bar ELF, yn adnabyddus am ei ddyfeisiau ailwefradwy tafladwy. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio a yw e-sigarét ailwefradwy Bar ELF yn addas ar gyfer dechreuwyr. Deall ELF …

Y Bar ELF aildrydanadwy tafladwy – Ai dyma'r e-sigarét delfrydol ar gyfer dechreuwyr? ? Darllen mwy »

delwedd 70Sut i ddadosod beiro vape tafladwy ?

Sut i Ddadosod Pen Vape tafladwy ?

Mae llawer o ddefnyddwyr yn aml yn ofidus pan nad yw eu e-sigarét untro yn gweithio'n iawn. Mae hyn fel arfer yn digwydd pan fyddwch chi'n bwriadu ymlacio a vape, ond mae'r sigarét electronig yn gwrthod gweithio. Mae'n broblem anrhagweladwy na allwch chi baratoi ar ei chyfer. Yn anffodus, dyfeisiau anweddu sigaréts …

Sut i Ddadosod Pen Vape tafladwy ? Darllen mwy »

image 67Comment la cigarette électronique affecte-t-elle l'alimentation : Y gwir syndod am sigaréts electronig a cholli pwysau

Sut mae sigarét electronig yn effeithio ar ddeiet? : Y gwir syndod am sigaréts electronig a cholli pwysau

Y blynyddoedd diweddaf hyn, mae e-sigaréts wedi dod yn boblogaidd fel dewis amgen i ysmygu, yn fwy diogel ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr. Mae sigaréts traddodiadol yn cynnwys cemegau niweidiol, tar a charbon monocsid, tra bod y sigarét electronig yn defnyddio cyfuniad unigryw o olew a gwres i gynhyrchu anwedd dŵr. Yn ôl …

Sut mae sigarét electronig yn effeithio ar ddeiet? : Y gwir syndod am sigaréts electronig a cholli pwysau Darllen mwy »

delwedd 65Dadansoddiad o fathau o fatri ar gyfer sigaréts electronig

Dadansoddiad o fathau batri ar gyfer sigaréts electronig

Wrth archwilio citiau sigaréts electronig, efallai y byddwch yn sylwi ar wahanol fathau o fatris ac yn meddwl tybed beth yw eu gwahaniaethau. Bydd yr erthygl hon yn cyflwyno'r gwahanol fathau o fatris ar gyfer sigaréts electronig i'ch helpu i ddewis y batri sy'n fwyaf addas i chi ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.. Beth yw batri …

Dadansoddiad o fathau batri ar gyfer sigaréts electronig Darllen mwy »

delwedd 62Dewiswch flas y sigarét electronig sy'n addas i chi

dewiswch flas y sigarét electronig sy'n addas i chi

Gall dod o hyd i'r blas e-sigaréts perffaith i ddechreuwyr fod yn dasg gymhleth. Ond peidiwch â phoeni, oherwydd eich bod wedi dod o hyd i'r canllaw terfynol ar gyfer gwneud y penderfyniad hollbwysig hwn. Mae rhoi'r gorau i ysmygu gyda sigaréts electronig yn ymdrech deilwng, ac mae dewis y blas iawn yn hanfodol ar gyfer llwyddiant. Astudiaethau …

dewiswch flas y sigarét electronig sy'n addas i chi Darllen mwy »

delwedd 60 Sigarét electronig ac adweithiau alergaidd : Deall gwybodaeth hanfodol

Sigarennau electronig ac adweithiau alergaidd : Deall gwybodaeth hanfodol

Ydych chi erioed wedi ceisio anweddu sigarét electronig ac wedi teimlo'n anghyfforddus ? Efallai nad sgîl-effaith gyffredin yn unig yw hyn, ond hefyd yn arwydd o adwaith alergaidd i gydrannau'r e-hylif. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio gwybodaeth sy'n ymwneud â sigaréts electronig ac adweithiau alergaidd i chi …

Sigarennau electronig ac adweithiau alergaidd : Deall gwybodaeth hanfodol Darllen mwy »

delwedd 58Les 10 rhesymau ac atebion sy'n dylanwadu ar flas sigaréts electronig

YR 10 rhesymau ac atebion sy'n dylanwadu ar flas sigaréts electronig

Yr arogl, ystyr mor werthfawr, gellir ei newid gan sigaréts electronig. Gadewch i ni ei gyfaddef, mae methu â blasu'r sudd o'r sigarét electronig yn rhwystredig iawn. Wedi'r cyfan, prif bwrpas anwedd yw mwynhau, onid ydyw ? Pan fydd eich sigarét electronig mewn cyflwr gweithio perffaith ond ni allwch wneud hynny …

YR 10 rhesymau ac atebion sy'n dylanwadu ar flas sigaréts electronig Darllen mwy »

image 28Elf Bar Mae BC5000 yn croesawu cyfnod newydd o e-sigaréts

Bar Coblyn : Eglurhad o ddefnydd ac oes silff

Bariau Les Elf, y brand hwn o sigaréts electronig tafladwy, ennill poblogrwydd ymhlith ysmygwyr ledled y byd. Mae eu gwerthiant yn parhau i fod yn gyson uchel, ac nid yw hyn yn syndod. Fel cynhyrchion tafladwy, Nid oes angen ymrwymiad hirdymor ar gyfer Bariau Coblynnod. Beth sy'n fwy, maent yn cynnig amrywiaeth o flasau hynod foddhaol, fel …

Bar Coblyn : Eglurhad o ddefnydd ac oes silff Darllen mwy »

image 44 Sawl pwff o sigarét electronig sydd mewn sigarét ?

Sawl pwff o sigarét electronig sydd mewn sigarét ?

Nid yw hwn yn gwestiwn y gellir ei ateb yn fanwl gywir., oherwydd mae'n dibynnu ar faint y sigarét electronig a nifer y pwffs a gymerir. Mewn theori, amgylchfyd 100 gellir cael pwff o un mililitr o hylif, sy'n cyfateb i tua deg sigarét. Felly, byddai un sigarét yn cyfateb i …

Sawl pwff o sigarét electronig sydd mewn sigarét ? Darllen mwy »

delwedd 42Cyflwyniad o Gorwynt Vape RandM (Prix, Ergydion, Blasau)

Cyflwyno'r RandM Tornado Vape (Prix, Ergydion, Blasau)

Mae sigarét electronig RandM yn cynnig amrywiaeth o beiros vape pwerus sy'n cynnig effeithiau tanio eithriadol. Amcan cychwynnol RandM Yn wreiddiol, Roedd RandM yn anelu at greu sigarét electronig untro bwerus, rhagori ar y rhai sydd eisoes yn bresennol ar y farchnad. Er bod yna lawer o sigaréts electronig o ansawdd, ychydig sy'n gallu cynhyrchu nifer fawr o …

Cyflwyno'r RandM Tornado Vape (Prix, Ergydion, Blasau) Darllen mwy »

delwedd 37Cwestiynau ac atebion am y bar coblyn

Cwestiynau ac atebion am y bar coblynnod

Croeso i'r canllaw cyflawn i gwestiynau cyffredin am Elf Bar ! P'un a ydych chi'n ysmygwr profiadol neu'n newbie i fyd sigaréts electronig, Bydd y canllaw Cwestiynau Cyffredin hwn yn rhoi'r atebion sydd eu hangen arnoch chi. O flas i awgrymiadau defnydd, trwy gynnal a chadw, mae gennym bopeth wedi'i gynllunio ar ei gyfer …

Cwestiynau ac atebion am y bar coblynnod Darllen mwy »

image 35Goût de barre d'elfe adapté à toutes les humeurs

Blas bar elf sy'n addas ar gyfer pob hwyliau

Elf Bar yw un o'r e-sigaréts tafladwy mwyaf poblogaidd erioed, yn arbennig Bar Coblyn BC5000, enwog am ei ansawdd blas anhygoel, ei dewis eang o flasau, ei ddyluniad godidog a chynhyrchiad cwmwl trawiadol. Mae Elf Bar wedi ennill ei enw da trwy ddefnyddio'r deunyddiau crai gorau i'w cynnig …

Blas bar elf sy'n addas ar gyfer pob hwyliau Darllen mwy »

image 31La vapeur de cigarette électronique persiste-t-elle longtemps dans l'air ?

A yw anwedd sigaréts electronig yn parhau yn yr awyr am amser hir? ?

Os ydych wedi rhoi'r gorau i sigaréts traddodiadol yn ddiweddar o blaid sigaréts electronig, neu os ydych yn ystyried y cyfnod pontio hwn, gallai cwestiwn llosg aros yn eich meddwl : pa mor hir mae anwedd e-sigaréts yn aros yn yr awyr ? Mae'r chwilfrydedd hwn wedi'i wreiddio yn yr ymwybyddiaeth y mae mwg ohono …

A yw anwedd sigaréts electronig yn parhau yn yr awyr am amser hir? ? Darllen mwy »

image 29Elf Bar Mae BC5000 yn croesawu cyfnod newydd o e-sigaréts

Mae Elf Bar BC5000 yn croesawu cyfnod newydd o e-sigaréts

Mae Elf Bar BC5000 ar ffurf blwch bach, tenau ac ysgafn, digon handi i lithro'n gyfforddus i unrhyw boced. Fodd bynnag, gyda'i allu anhygoel i 13 mililitr, mae'n cynnwys digon o e-hylif ar gyfer defnydd hirfaith. Yn y bôn mae'n cyfuno dyfais sigaréts electronig a photel e-hylif mewn un pecyn, a chyfrif …

Mae Elf Bar BC5000 yn croesawu cyfnod newydd o e-sigaréts Darllen mwy »

delwedd 255 Budd-daliadau Nicotin Efallai nad ydych yn Gwybod Amdanynt

5 Budd-daliadau Nicotin Efallai nad ydych yn Gwybod Amdanynt

Pan fyddwn yn siarad am nicotin, gall rhywun feddwl ar unwaith am ei enw da negyddol, yn enwedig mewn cynhyrchion tybaco fel sigaréts. Fodd bynnag, y gwir amdani yw efallai nad nicotin yw'r sylwedd y dylech chi boeni amdano – mewn cymhariaeth, mae'n debycach i garbon monocsid, tar a chemegau gwenwynig eraill …

5 Budd-daliadau Nicotin Efallai nad ydych yn Gwybod Amdanynt Darllen mwy »

image 24Pam mae llawer o bobl ifanc yn cael eu denu at sigaréts electronig ?

Pam mae llawer o bobl ifanc yn cael eu denu i sigaréts electronig? ?

E-sigarét, fel dull modern o ysmygu, wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith pobl ifanc yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r dewis arall hwn i dybaco traddodiadol yn denu mwy a mwy o ddefnyddwyr. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'n fanwl pam mae pobl ifanc mor frwd dros sigaréts …

Pam mae llawer o bobl ifanc yn cael eu denu i sigaréts electronig? ? Darllen mwy »

vape 4582482 1280Sy'n Niweidiol Sigaréts Electronig tafladwy?

Sigarét electronig Elfbar : y dewis blaengar sy'n arwain y duedd

O ran ceisio profiad e-sigaréts eithriadol, Mae Elfbar yn sefyll allan fel un o'r brandiau mwyaf nodedig ar y farchnad. Fel dewis arall i dybaco, mae'n sefyll allan am ei ddyluniad, ei flas a thechnoleg eithriadol. Beth sy'n gwneud sigarét electronig Elfbar mor rhyfeddol? ? h3. Dyluniad arloesol Y sigarét …

Sigarét electronig Elfbar : y dewis blaengar sy'n arwain y duedd Darllen mwy »

delwedd 17 Sigarét electronig : eitem bob dydd ?

Mae fy sigarét electronig yn fflachio, beth ddylwn i ei wneud?

Mae'r sigarét electronig wedi dod yn rhan annatod o fywydau beunyddiol llawer o bobl, ond pan fydd eich sigarét electronig yn dechrau fflachio, gall eich gadael mewn penbleth ac yn rhwystredig. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod dwy sefyllfa a dull cyffredin i ddatrys y problemau hyn. Sefyllfa 1: Mae eich batri wedi marw Rheswm cyffredin dros …

Mae fy sigarét electronig yn fflachio, beth ddylwn i ei wneud? Darllen mwy »

delwedd 14 Osgoi triciau canfod mwg

Osgoi triciau canfod mwg

Wrth brynu sigarét electronig, mae'n debyg eich bod yn meddwl tybed a fydd yn gosod y synhwyrydd mwg i ffwrdd. Mewn gwirionedd, mae faint o anwedd a gynhyrchir yn amrywio yn dibynnu ar y sigarét electronig a ddewiswch. Er bod rhai damcaniaethau yn honni nad yw e-sigaréts yn sbarduno synwyryddion mwg, llawer iawn o stêm …

Osgoi triciau canfod mwg Darllen mwy »

delwedd 13Peidiwch ag aflonyddu ar bobl o gwmpas

Peidiwch ag aflonyddu ar bobl o gwmpas

Ar gyfer cefnogwyr sigaréts electronig, mae'n hanfodol bod yn ofalus i beidio ag achosi anghyfleustra i bobl o'ch cwmpas wrth ddefnyddio'r sigarét electronig. Nid yw hyn yn ymwneud â rheoliadau yn unig, ond hefyd rheolau moesau cymdeithasol, oherwydd dylem geisio byw mewn cytgord. Dylai defnyddwyr sigaréts electronig …

Peidiwch ag aflonyddu ar bobl o gwmpas Darllen mwy »

delwedd 10Effaith sigaréts electronig ar y croen ?

Effaith sigaréts electronig ar y croen ?

gwedd diflas, Mandyllau, bagiau o dan y llygaid, bwtons, Staeniau brown, croen Sych, mae'r holl sgîl-effeithiau hyn yn cael eu hachosi gan ysmygu. Ond beth am effaith sigaréts electronig ar y croen? ? A allant hefyd achosi'r problemau hyn? ? A yw sigaréts electronig yn wirioneddol niweidiol i'r croen? ? Gadewch i ni archwilio'r pwnc hwn yn fanwl. …

Effaith sigaréts electronig ar y croen ? Darllen mwy »

delwedd 9 Dechreuwyr mewn sigaréts electronig, cymryd sylw : osgoi rhain 5 camgymeriadau cyffredin

Dechreuwyr sigaréts electronig, cymryd sylw : osgoi rhain 5 camgymeriadau cyffredin

Gall byd sigaréts electronig ymddangos yn ddryslyd i ddechreuwyr. Er mwyn sicrhau bod eich taith e-sigaréts bob amser yn parhau i fod yn bleserus, gadewch i ni archwilio gyda'n gilydd 5 Camgymeriadau mwyaf cyffredin wrth anadlu sigaréts electronig a sut i'w hosgoi. Gwall 1 : Dewiswch fodel mawreddog sydd gan ddechreuwyr …

Dechreuwyr sigaréts electronig, cymryd sylw : osgoi rhain 5 camgymeriadau cyffredin Darllen mwy »

image 8Symptomau gorddos nicotin o sigaréts electronig a mesurau ataliol

Symptomau gorddos nicotin o sigaréts electronig a mesurau ataliol

Mae'r defnydd o sigaréts electronig wedi tyfu'n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, er ei fod yn cael ei ystyried yn gymharol ddiogel, gall defnydd gormodol arwain at orddos nicotin. Mae'n hanfodol deall symptomau gorddos nicotin o sigaréts electronig, sy'n eich galluogi i fabwysiadu mesurau yn gyflym i amddiffyn eich …

Symptomau gorddos nicotin o sigaréts electronig a mesurau ataliol Darllen mwy »

delwedd 5Dechrau anwedd : Beth yw'r dos delfrydol o nicotin? ?

Dechreuwch anwedd : Beth yw'r dos delfrydol o nicotin? ?

Mae dewis y dos cywir o nicotin yn hanfodol i gael y profiad e-sigaréts gorau. Gyda phoblogrwydd cynyddol sigaréts electronig yn ein bywydau bob dydd, mae sylw ysmygwyr i'r dos o nicotin hefyd yn parhau i dyfu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn cymryd golwg fanwl ar beth yw'r dos …

Dechreuwch anwedd : Beth yw'r dos delfrydol o nicotin? ? Darllen mwy »

image 4 Pontio o sigaréts traddodiadol i sigaréts electronig

Pontio o sigaréts traddodiadol i sigaréts electronig

Yn yr oes sy'n newid yn barhaus heddiw, sylw i iechyd a ffordd o fyw yn cynyddu fwyfwy. Yr arferiad niweidiol o ysmygu, yn bodoli ers amser maith, yn mynd trwy drawsnewidiad radical. Bydd yr erthygl hon yn archwilio'r newid o sigaréts traddodiadol i sigaréts electronig, Bydd yn cyflwyno manteision sigaréts electronig ac yn darparu chi …

Pontio o sigaréts traddodiadol i sigaréts electronig Darllen mwy »

image 3Optimiser l'expérience avec les cigarettes électroniques jetables en utilisant ces cinq astuces

Optimeiddiwch y profiad gydag e-sigaréts tafladwy gan ddefnyddio'r pum awgrym hyn

Ar hyn o bryd, mae sigaréts electronig tafladwy yn boblogaidd iawn oherwydd eu hymarferoldeb eithriadol, o'u hygludedd, eu cyfeillgarwch technolegol a'u perfformiad dibynadwy. Mae'r farchnad yn cynnig mwy a mwy o gynhyrchion tafladwy, gydag amrywiaeth o flasau cyffrous, weithiau hyd yn oed yn seiliedig ar nicotin halen yn hytrach na nicotin rhad ac am ddim, …

Optimeiddiwch y profiad gydag e-sigaréts tafladwy gan ddefnyddio'r pum awgrym hyn Darllen mwy »

delwedd 1 Sigarét electronig gyda ffilter : chwyldro

Sigarét electronig gyda hidlydd : chwyldro

Mae'r chwyldro sigaréts electronig gyda hidlydd ar y gweill, ac mae hon yn duedd na ellir ei hanwybyddu. Yn yr erthygl hon, gadewch i ni blymio i fyd yr arloesedd cyfareddol hwn sy'n trawsnewid y ffordd yr ydym yn canfod ac yn defnyddio stêm. Effaith y dechnoleg hon ar y farchnad anweddu ac iechyd …

Sigarét electronig gyda hidlydd : chwyldro Darllen mwy »

imageMY MAE SIGARÉT ELECTRONIG YN GWNEUD SŴN BETH DYLWN I EI WNEUD ?

MAE FY SIGARÉT ELECTRONIG YN GWNEUD SŴN BETH DYLWN I EI WNEUD ?

Mae sigaréts electronig wedi dod yn ddewis arall poblogaidd i dybaco traddodiadol. Fodd bynnag, mae llawer o ddefnyddwyr weithiau'n dod ar draws problemau, ac un o'r rhai mwyaf cyffredin yw'r sŵn a allyrrir gan y sigarét electronig. Os bydd synau annifyr yn tarfu ar eich profiad anweddu, Peidiwch â phoeni. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r …

MAE FY SIGARÉT ELECTRONIG YN GWNEUD SŴN BETH DYLWN I EI WNEUD ? Darllen mwy »

Cert Siopa